Znajdź zdjęcia


Pokaż:

Galeria zdjęć na mapie

Tytuł: UKRAINA - Uroki Dniestru, Jazłowiec, Słobódka Drużyńska

Wróblowiec: Rejs po Dniestrze- piękne widoki, hotel Ksenia; Jazłowiec: Twierdza Obronna, Klasztor Sióstr Niepokalanek; Słobódka Drużyńska: Cerkiew Prawosławna.

Autor: Marian Cząstkiewicz

Zmień widok:   Mapa samochodowa · Zdjęcia satelitarne · Hybryda · Mapa terenowa

Linia trasy:   Włącz · Wyłącz