Znajdź zdjęcia


Pokaż:

Galeria zdjęć na mapie

Tytuł: Kluczbork moje rodzinne miasto

Kluczborku – w mieście posiadającym zabytkowy układ urbanistyczny, zaliczany do tzw. śląskiego typu rozplanowania. Otoczone murami obronnymi miało kształt wrzecionowaty rozciągnięty w kierunku wschód - zachód. Zachowane do dziś, głównie w południowej części miasta, mury zostały wzniesione, prawdopodobnie pod koniec XIVw. W środku rynku, pełniącego w minionych wiekach rolę placu targowego, stoi ratusz, zbudowany w XVIII w., z dwoma dwu frontowymi kamieniczkami pozostałymi z dawnego barokowego zespołu „Dwunastu Apostołów”. Spośród kluczborskich zabytków wyróżnia się niewątpliwie gotycki kościół pw. Chrystusa Zbawiciela, należący do parafii ewangelicko-augsburskiej, a zbudowany w XIV stuleciu. W nim głosił kazania pastor Adam Gdacjusz, zwany “Ślaskim Rejem”. W sezonie letnim odbywają się tutaj koncerty organowe z udziałem słynnych wykonawców krajowych i zagranicznych, a atrakcją dla turysty jest możliwość podziwiania Kluczborka z górującej nad miastem wysokiej kościelnej wieży. W zabudowie miasta charakterystyczną jest siedziba regionalnego Muzeum im. Jana Dzierżona. W 1932 r. dawna wieża zamkowa została przebudowana na wieżę ciśnień, otrzymując nowy dwustopniowy dach namiotowy. Wizytówką muzeum jest stała ekspozycja poświęcona historii pszczelarstwa od czasów najdawniejszych do współczesności. Kluczbork jest miastem wyróżniającym się sporą ilością zielonych terenów. Ulubionym miejscem spacerów i rowerowych wycieczek mieszkańców jest park miejski, w którym można przysiąść na ławce i podziwiać piękno natury.

Autor: Krystyna & Ireneusz P.......

Zmień widok:   Mapa samochodowa · Zdjęcia satelitarne · Hybryda · Mapa terenowa

Linia trasy:   Włącz · Wyłącz