Znajdź zdjęcia


Pokaż:

Galeria zdjęć na mapie

Tytuł: Krety ryją, ale KRETA jest piękna

Foto-zapis wycieczki do wykopalisk archeologicznych z epoki minojskiej w Knossos. Pałac w Knossos jest najstarszym i najpiękniejszym pałacem z tego okresu, 1900-1400 p.n.e. Iraklion - twierdza wenecka, loggia, kościoły św. Marka i św. Tytusa, katedra św. Minasa

Autor: Agnieszka Strzelecka

Zmień widok:   Mapa samochodowa · Zdjęcia satelitarne · Hybryda · Mapa terenowa

Linia trasy:   Włącz · Wyłącz

Niestety galeria jeszcze nie ma przyporządkowanych punktów na mapie