Regulamin serwisu fototrip.pl

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego fototrip.pl znajdującego się pod adresem fototrip.pl, oraz świadczenia usług w ramach tegoż Serwisu.

Każda osoba wchodząca na stronę i przeglądająca jej zasoby posiada całkowitą swobodę. Gdy jednak staje się Użytkownikiem Serwisu (z chwilą zarejestrowania się, wysyłania wiadomości do administratora) jest zobowiązana do zapoznania się w pełni z Regulaminem, a także Polityką Prywatności, oraz zaakceptowania zawartych w nich postanowień i bezwzględnego ich przestrzegania.

Owy Regulamin to nie tylko jednak prawa i obowiązki narzucane Użytkownikom Serwisu, lecz także zakres obowiązków, praw i odpowiedzialności Administratora, jako właściciela Serwisu, który stanowi podmiot zarządzający i prowadzący Serwis.

§2. Przedmiot Serwisu

Serwis fototrip.pl ma na celu stworzenie użytkownikom prostej i intuicyjnej platformy do zamieszczania zdjęć z podróży, dzielenia się swoimi wspomnieniami, tym co zobaczyli, przeżyli. To także miejsce, w którym można znaleźć i komunikować się ze swoimi przyjaciółmi, rodziną, a także zawrzeć nowe, ciekawe znajomości.

§3. Definicje

Właściciel/Administrator - właścicielem i administratorem Serwisu jest firma lukas-design, z siedzibą firmy Max-Laeuger-Str. 9, D-76187 Karlsruhe, Niemcy. Międzynarodowy numer podatkowy (Ust-IdNr.): DE 250350492, numer podatkowy (St-Nr.): 35111/11170

Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w Serwisie fototrip.pl, oraz wszyscy nie zarejestrowani, którzy swój udział w Serwisie wyrażają wysyłanymi do administratora wiadomościami e-mail. Użytkownik musi być osobą pełnoletnią (odznaczającą się pełną zdolnością do czynności prawnych), lub niepełnoletnią, lecz za zgodą ustawowego opiekuna. Bezwzględnym obowiązkiem Użytkownika jest znajomość i przestrzeganie Regulaminu oraz Polityki Prywatności

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym dany zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, zdjęcia, posiada możliwość komunikowania się z innymi, oraz korzystania ze wszystkich innych dostępnych dla niego funkcji. Część tychże danych, oraz zdjęcia (jak imię, nazwisko, wiek, płeć, zapisani znajomi, galerie) są do wglądu reszty użytkowników, inne (jak funkcje poczty, czy wszelkie funkcje związane z edycją i zmianami własnego profilu) dostępne są tylko dla właściciela danego konta.

Profil - miejsce w Internecie, w którym zawarty jest zbiór danych oraz zdjęcia danego Użytkownika (przez niego wprowadzonych), w które mają wgląd inni użytkownicy.

Login - indywidualna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji Konta. Służy (zamiennie z e-mailem podanym przy rejestracji) do logowania się do serwisu, czyli wchodzenia do swojego konta, profilu w Serwisie.

Regulamin - przedmiotowy dokument normujący zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego (w naszym przypadku Serwisu fototrip.pl), oraz świadczenia usług w ramach tegoż Serwisu. Regulamin dotyczy zarówno Użytkowników, jak i Administratora Serwisu.

Głos - ocena w skali od 1 do 5, wystawiona Użytkownikowi poprzez innego Użytkownika.

Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat zdjęć Użytkownika wystawione poprzez innego Użytkownika Serwisu.

Poczta - funkcja wysyłania wiadomości (oraz zarządzania nimi przez danego Użytkownika) pomiędzy Użytkownikami, za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

Zdjęcie - zdjęcie w formacie JPG, wgrywane przez Użytkownika.

SPAM - przesyłanie nie zamówionej i niechcianej korespondencji drogą elektroniczną.

§4. Korzystanie z serwisu - warunki techniczne

Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz umiejętność odczytywania przesyłanych na nią wiadomości.

Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies', 'flash' oraz języka skryptowego 'javascript' – w przeciwnym wypadku, niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii 'javascript', 'flash' i 'cookies'.

§5. Korzystanie z Serwisu – Zasady

Rejestracja:

 • Użytkownikiem może zostać każda osoba pełnoletnia (odznaczającą się pełną zdolnością do czynności prawnych), lub niepełnoletnią, lecz za zgodą ustawowego opiekuna, która pomyślnie przejdzie przez proces rejestracji, tj. założy swoje konto.
 • Bezwzględnym obowiązkiem Użytkownika jest zaznajomienie się i przestrzeganie Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
 • Dokonując rejestracji w serwisie internetowym fototrip.pl, Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 • Dobrze przeprowadzona rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.fototrip.pl/rejestracja
 • Każde nowo założone konto należy aktywować, poprzez odebranie wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika, a następnie postępowanie według zawartych w niej wskazówek. W przeciwnym razie konto zostanie usunięte automatycznie po upływie 48 godzin.
 • Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych, w przeciwnym razie jego konto zostanie usunięte.
 • Rejestracja przebiegła za zgodą danej osoby i dobrowolnie.

Konto:

 • Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, dotyczące jego osoby i tylko on może z tego konta korzystać. Nie może udostępniać tego Konta innym osobom, jak i korzystać z Kont innych Użytkowników.
 • Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne (z wyjątkiem umieszczanych w Serwisie reklam)
 • Użytkownik, umieszczając na Koncie wszelkie treści: dane, wizerunek, zdjęcia itp, zezwala na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników
 • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany przy rejestracji adres e-mail, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informacje o usługach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.
 • Wszelkie zawarte na koncie treści zostały opublikowane za zgodą danego Użytkownika i dobrowolnie.

Publikowane dane, zdjęcia, komentarze, opisy:

 • Wstawiając zdjęcia do Serwisu fototrip.pl Użytkownik oświadcza, że wszelkie umieszczane treści: zdjęcia, dane komentarze, opisy są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych, oraz zostały wstawione za zgodą osób, które w tychże treściach również występują.
 • Zabronione w Serwisie są wszelkie treści erotyczne, szerzące nienawiść, pornografia, oczernianie innych, wyśmiewanie się z wybranej płci, orientacji seksualnej, rasy, religii czy narodowości. Niedopuszczalne jest również w agresywne i wulgarne zachowanie.
 • Zabrania się rozsyłania reklam towarów, usług, umieszczania linków do innych niż fototrip.pl serwisów internetowych, oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

§6. Zakres obowiązków, praw i odpowiedzialności Administratora

Administrator dokłada wszelkich starań, aby w Serwisie znajdowały się treści zgodne z regulaminem, nie ponosi jednak odpowiedzialności za naruszanie regulaminu przez Użytkowników w Serwisie, gdyż jest to Serwis tworzony dla ludzi, przez ludzi, ciężko jest zatem kontrolować to co się w Nim dzieje. Wszelkie nadużycia proszę zatem zgłaszać na adres e-mailowy: , lub poprzez formularz kontaktowy.

Administrator zobowiązuje się również do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, lecz nie bierze odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowane konserwacjami sprzętu, wprowadzaniem niezbędnych dla rozwoju Serwisu zmian, ale także i awarią, czy ingerencją hackerów.

Wszelkie zauważone, czy zgłoszone usterki, oraz wszystkie informacje o łamaniu regulaminu, zostaną bezzwłocznie rozpatrzone.

§7. Konsekwencje związane ze złamaniem regulaminu

Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania zdjęć, wypowiedzi i wszelkich innych treści, które są niezgodne z ustaleniami regulaminu i polityki prywatności.

W przypadku złamania przez Użytkownika regulaminu, administrator ma prawo do zablokowania, lub nawet trwałego usunięcia konta danego Użytkownika. Użytkownik ów, będzie mógł wówczas założyć ponownie konto wyłącznie za zgodą administratora, po przedstawieniu swoich racji i wyrażeniu skruchy.

§8. Reklama, współpraca

Każdy, kto chciałby zostać Partnerem Serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się szczegółowo z niniejszym regulaminem; treści, które mogą być reklamowane w Serwisie, muszą bowiem w pełni spełniać warunki określone w regulaminie oraz polityce prywatności.

Każda oferta współpracy będzie rozpatrywana indywidualnie, a wszelkie propozycje i pytania proszę zgłaszasz na adres e-mailowy: , lub poprzez formularz kontaktowy.

§9. Wersje językowe

Administrator zastrzega sobie możliwość integracji Serwisu fototrip.pl z innymi wersjami językowymi tegoż Serwisu. Aktualnie dostępna jest wyłącznie polska wersja językowa Serwisu.

§10. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu na łamach wiadomości publikowanych na stronie głównej Serwisu, a także poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mailowy Użytkownika. Użytkownik, może wówczas zgodzić się na zmiany w regulaminie, lub odrzucić go (co spowoduje usunięcie konta Użytkownika), postępując zgodnie ze wskazówkami w wiadomości.