Polityka prywatności

Zespół fototrip.pl w szczególny sposób podchodzi do kwestii uszanowania i respektowania praw przysługującym Użytkownikom Serwisu. Pragniemy w jak najwyższym stopniu zadbać o prywatność naszych Użytkowników, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć Serwis fototrip.pl przed wszelkimi próbami kradzieży danych Użytkowników. Zapewniamy również, iż dane te służą nam jedynie do zapewnienia jak najlepszej i najsprawniejszej komunikacji Użytkownikom naszego Serwisu.

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest lukas-design, Lukasz Koszyk z siedzibą w Karlsruhe, Max-Laeuger-Str. 9, Niemcy, VAT: DE250350492. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@lukas-design.de.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Powody, dla których fototrip.pl gromadzi dane osobowe:

 • poprawa jakości usług i lepsze dostosowywanie ich do potrzeb Użytkowników
 • informowanie o nowych usługach
 • informowanie o zmianach w regulaminie
 • przeprowadzanie badań marketingowych, wyłącznie jednak dla własnych potrzeb
 • bieżące kontakty z Użytkownikami

Logi serwera

Rejestrowane są następujące dane:

 • odwiedzana strona internetowa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • ilość danych przesłanych w bajtach,
 • źródło, z którego przybyłeś na stronę,
 • używana przeglądarka,
 • używany systemm operacyjny,
 • używany adres IP.

Dane przechowywane są ze względów bezpieczeństwa, np. w celu wyjaśnień przypadku nadużyć.

Pliki cookies

Witryna fototrip.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Strona rezygnacji z plików cookie w Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Strona dezaktywacji plików cookie na amerykańskiej stronie internetowej: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Strona dezaktywacji plików cookie na europejskiej stronie internetowej: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Popularne przeglądarki oferują opcję nie zezwalania na pliki cookie. Uwaga: Nie ma gwarancji, że będziesz w stanie uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej strony internetowej bez ograniczeń, jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane.

Korzystanie z serwisu Booking.com

Uczestniczymy w programie partnerskim Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia.
Wykorzystywane są pliki cookie, które służą do dokumentacji transakcji (takich jak np. sprzedaż). Te pliki cookie są używane wyłącznie w celu poprawnego przypisania jednostki reklamowej partnera i odpowiedniego rozliczenia z partnerem. Dane osobowe nie są gromadzone, przetwarzane ani wykorzystywane. W pliku cookie umieszczane są tylko informacje o tym, kiedy konkretny materiał reklamowy został kliknięty przez użytkownika.
Polityka prywatności serwisu Booking.com znajduje się na stronie https://www.booking.com/content/privacy.pl.html .

Polityka prywatności w zakresie korzystania z Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense. Jest to usługa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celu włączenia reklam. Google AdSense używa plików cookie. Są to pliki, które Google może wykorzystać do analizy danych dotyczących korzystania z naszej witryny. Ponadto Google AdSense wykorzystuje tzw. web beacon czyli grafiki umieszczane w witrynie internetowej, które pozwalają Google analizować kliknięcia tej witryny, ruch na niej i podobne informacje.

Informacje uzyskane za pomocą plików cookie i web beacon, adresu IP i dostarczania formatów reklamowych są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerze znajdującym się w USA. Google może udostępniać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub Google zleca przetwarzanie danych stronom trzecim. Google łączy twój adres IP z innymi przechowywanymi danymi.

Przy odpowiednich ustawieniach przeglądarki internetowej można zapobiec zapisywaniu wspomnianych plików cookie na komputerze. Istnieje wtedy prawdopodobieństwo, że zawartość tej strony internetowej nie będzie już mogła być wykorzystywana w takim samym stopniu. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej.

Korzystanie z Google Web Fonts

Ta strona używa zewnętrznych czcionek, czcionek Google. Jest to usługa firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, do używania czcionek na stronach internetowych.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq . Politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

Korzystanie z Google Maps

Ta strona używa Google Maps do wyświetlania map na stronach internetowych. Serwis Google Maps jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane o korzystaniu z funkcji map przez odwiedzających.
Więcej informacji o Mapach Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html .
Politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom Serwisu dotyczących takich kwestii jak nowości w usługach, informacje o awariach, ich przyczynach, modernizacjach, życzenia, komentarze osobiste itp. oraz informacje komercyjne, których treść pochodzi od partnerów Serwisu fototrip.pl . Wszelkie jednak treści reklamowe mogą być wysyłane Użytkownikom jedynie za ich zgodą, wg art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Pytania

Obiecujemy szybką reakcję na wszelkie Wasze zapytania i uwagi dotyczące naszej polityki prywatności. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info@lukas-design.de