Znajdź zdjęcia


Pokaż:

Galeria zdjęć na mapie

Tytuł: Rezerwat przyrody Kadyński Las

Przeważa tu liczący 200 lat drzewostan bukowy. Spotkać można również pojedyncze, sędziwe dęby z najokazalszym od nazwiska założyciela Związku Pruskiego, Jana Bażyńskiego. Olbrzym ma ponad 10 m obwodu i 25 m wysokości. W jego wnętrzu mieścił się przed wojną kiosk z pamiątkami. W pobliżu znajduje się ostoja jelenia sika, można go często spotkać na trasie wędrówki.

Autor: Krystyna & Ireneusz P.......

Zmień widok:   Mapa samochodowa · Zdjęcia satelitarne · Hybryda · Mapa terenowa

Linia trasy:   Włącz · Wyłącz